Konačan ishod
Igranje na konačni ishod utakmice uključujući produžetke.

OZNAKA OPIS IGRE
1 U utakmici će pobijediti domaćin.
2 U utakmici će pobijediti gost.

Ukupno poena na utakmici
Igranje na ukupan broj poena na utakmici.

OZNAKA OPIS IGRE
bpk < Manje poena na utakmici od zadate granice.
bpk > Više poena na utakmici od zadate granice.

Hendikep
Igranje na pobjedu tima sa uračunatim hendikepom.

OZNAKA OPIS IGRE
H1 Pobjeda domaćina sa uračunatim hendikepom.
H2 Pobjeda gosta sa uračunatim hendikepom.

Tim 1 daje poena
Igranje na ukupan broj postignutih poena domaćina tokom meča.

OZNAKA OPIS IGRE
t1p< Domaćin daje manje koševa od zadate granice.
t1p> Domaćin daje više koševa od zadate granice.

Tim 2 daje poena
Igranje na ukupan broja postignutih poena gosta tokom meča.

OZNAKA OPIS IGRE
t2p< Gost daje manje koševa od zadate granice.
t2p> Gost daje više koševa od zadate granice.

SB kombinacije
Igranje na pobjedu tima i broj postignutih poena na zadatu granicu.

OZNAKA OPIS IGRE
1 & bpk< Domaćin pobjedjuje i postiže manje poena od zadate granice.
1 & bpk> Domaćin pobjedjuje i postiže više poena od zadate granice.
2 & bpk< Gost pobjedjuje i postiže manje poena od zadate granice.
2 & bpk> Gost pobjedjuje i postiže više poena od zadate granice.