Konačan ishod
Igranje na konačan ishod regularnog dijela utakmice.

OZNAKA OPIS IGRE
ki 1 U utakmici će pobijediti domaćin.
ki 2 U utakmici će pobijediti gost.
ki X U utakmici neće biti pobjednika.

Dupla šansa
Igranje na dva konačna ishoda regularnog dijela utakmice.

OZNAKA OPIS IGRE
1X Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno.
12 Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili gosta.
2X Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno.

Dupla šansa prvo poluvrijeme
Igranje na dva konačna ishoda prvog poluvremena.

OZNAKA OPIS IGRE
pp1X Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno.
pp12 Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili gosta.
pp2X Poluvrijeme će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno.

Dupla šansa poluvrijeme-kraj
Igranje na dva konačna ishoda na poluvremenu i na kraju utakmice.

OZNAKA OPIS IGRE
1X-1X Poluvrijeme  će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno  i  utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno.
1X-12 Poluvrijeme  će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno  i  utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili gosta.
1X-X2 Poluvrijeme  će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno  i  utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno.
12-1X Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili gosta  i  utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno.
12-12 Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili gosta  i  utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili gosta
12-X2 Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili gosta  i  utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno.
X2-1X Poluvrijeme  će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno  i  utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno.
X2-12 Poluvrijeme  će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno  i  utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili gosta.
X2-X2 Poluvrijeme  će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno  i  utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno.

Poluvrijeme-kraj
Igranje na ishod kraja prvog poluvremena i kraja regularnog dijela utakmice.

OZNAKA OPIS IGRE
1-1 Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice.
1-X Domaćin će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti neriješeno.
1-2 Domaćin će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju pobijediti gost.
X-1 Na poluvremenu će biti neriješeno, ali će pobijediti domaćin.
X-X I na poluvremenu i na kraju utakmice će biti neriješeno.
X-2 Na poluvremenu će biti neriješeno, ali će pobijediti gost.
2-1 Gost će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice pobijediti domaćin.
2-X Gost će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti neriješeno.
2-2 Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice.

Prvo poluvrijeme
Igranje na ishod kraja prvog i drugog poluvremena.

OZNAKA OPIS IGRE
pp 1 Na kraju prvog poluvremena pobijediće domaćin.
pp 2 Na kraju prvog poluvremena pobijediće gost.
pp X Na kraju prvog poluvremena biće neriješeno.

Ukupno golova prvo poluvrijeme
Igranje na ukupan broj golova u prvom poluvremenu.

OZNAKA OPIS IGRE
pp 0 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 0.
pp 0-1 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 1.
pp 1+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više.
pp 1-2 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili 2.
pp 1-3 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti od 1 do 3.
pp 2+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više.
pp 2-3 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili 3.
pp 3+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 3 ili više.
pp 4+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 4 ili više.

Drugo poluvrijeme
Igranje na pobjednika II poluvremena.

OZNAKA OPIS IGRE
dp 1 U drugom poluvremenu pobijediće domaćin.
dp 2 U drugom poluvremenu pobijediće gost.
dp X U drugom poluvremenu biće neriješeno.

Ukupno golova drugo poluvrijeme
Igranje na ukupan broj golova u II poluvremenu.

OZNAKA OPIS IGRE
dp 0 Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 0.
dp 0-1 Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 1.
dp 1+ Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili više.
dp 1-2 Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili 2.
dp 1-3 Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti od 1 do 3.
dp 2+ Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili više golova.
dp 2-3 Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili 3.
dp 3+ Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 3 ili više golova.
dp 4+ Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 4 ili više golova.

Ukupno golova
Igranje na ukupan broj golova u regularnom dijelu utakmice.

OZNAKA OPIS IGRE
ug 0-1 Ukupan broj golova na utakmici će biti do 1.
ug 0-2 Ukupan broj golova na utakmici će biti do 2.
ug 0-3 Ukupan broj golova na utakmici će biti do 3.
ug 0-4 Ukupan broj golova na utakmici će biti do 4.
ug 1+ Ukupan broj golova na utakmici će biti 1 ili više.
ug 1-2 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 2.
ug 1-3 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 3.
ug 1-4 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 4.
ug 1-5 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 5.
ug 2+ Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više.
ug 2-3 Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili 3.
ug 2-4 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4.
ug 2-5 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 5.
ug 2-6 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 6.
ug 3+ Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više.
ug 3-4 Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili 4.
ug 3-5 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5.
ug 3-6 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6.
ug 4+ Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više.
ug 4-5 Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili 5.
ug 4-6 Ukupan broj golova na utakmici će biti od 4 do 6.
ug 5+ Ukupan broj golova na utakmici će biti 5 ili više.
ug 6+ Ukupan broj golova na utakmici će biti 6 ili više.
ug 7+ Ukupan broj golova na utakmici će biti 7 ili više.
par Ukupan broj golova na utakmici će biti paran.
nepar Ukupan broj golova na utakmici će biti neparan.

Tim 1 daje gol
Igranje na broj golova domaćina na utakmici.

OZNAKA OPIS IGRE
t1 0 Domaćin neće dati gol.
t1 0-1 Domaćin će dati do 1 gol na utakmici.
t1 0-2 Domaćin će dati do 2 gola na utakmici.
t1 1+ Domaćin će dati 1 ili više golova na utakmici.
t1 1-2 Domaćin će dati 1 ili 2 gola na utakmici.
t1 2+ Domaćin će postići 2 ili više golova na utakmici.
t1 2-3 Domaćin će dati 2 ili 3 gola na utakmici.
t1 2-4 Domaćin će dati od 2 do 4 gola na utakmici.
t1 3+ Domaćin će postići 3 ili više golova na utakmici.
t1 3-5 Domaćin će dati od 3 do 5 golava na utakmici.
t1 4+ Domaćin će postići 4 ili više golova na utakmici.
t1 4-6 Domaćin će dati od 4 do 6 golava na utakmici.
t1 1+pp&1+dp Domaćin će dati minimum po 1 gol u oba poluvremena.
t1 1+pp&2+dp Domaćin će dati minimum 1 gol u prvo poluvrijeme I minimum 2 gola u drugo poluvrijeme
t1vg1 Domaćin postiže više golova u prvom poluvremenu.
t1vg2 Domaćin postiže više golova u drugom poluvremenu.
t1vgx Domaćin postiže isti broj golova u oba poluvremena.

Tim 1 pp
Igranje na broj golova domaćina u prvom poluvremenu.

OZNAKA OPIS IGRE
t1 pp 0 Domaćin neće dati gol u prvom poluvremenu.
t1 pp 0-1 Domaćin će dati do 1 gol u prvom poluvremenu.
t1 pp 1+ Domaćin će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu.
t1 pp 1-2 Domaćin će dati 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu.
t1 pp 2+ Domaćin će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu.
t1 pp 3+ Domaćin će dati 3 ili više golova u prvom poluvremenu.

Tim 1 dp
Igranje na broj golova domaćina u drugom poluvremenu.

OZNAKA OPIS IGRE
t1 dp 0 Domaćin neće dati gol u drugom poluvremenu.
t1 dp 1+ Domaćin će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu.
t1 dp 2+ Domaćin će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu.

Tim 2 daje gol
Igranje na broj golova gosta na utakmici.

OZNAKA OPIS IGRE
t2 0 Gost neće dati gol.
t2 0-1 Gost će dati do 1 gol na utakmici.
t2 0-2 Gost će dati do 2 gola na utakmici.
t2 1+ Gost će dati 1 ili više golova na utakmici.
t2 1-2 Gost će dati 1 ili 2 gola na utakmici.
t2 2+ Gost će postići 2 ili više golova na utakmici.
t2 2-3 Gost će dati 2 ili 3 gola na utakmici.
t2 2-4 Gost će dati od 2 do 4 gola na utakmici.
t2 3+ Gost će postići 3 ili više golova na utakmici.
t2 3-5 Gost će dati od 3 do 5 golava na utakmici.
t2 4+ Gost će postići 4 ili više golova na utakmici.
t2 4-6 Gost će dati od 4 do 6 golava na utakmici.
t2 1+pp&1+dp Gost će dati minimum po 1 gol u oba poluvremena.
t2 1+pp&2+dp Gost će dati minimum 1 gol u prvo poluvrijeme I minimum 2 gola u drugo poluvrijeme
t2vg1 Gost postiže više golova u prvom poluvremenu.
t2vg2 Gost postiže više golova u drugom poluvremenu.
t2vgx Gost postiže isti broj golova u oba poluvremena.

Tim 2 pp
Igranje na broj golova gosta u prvom poluvremenu.

OZNAKA OPIS IGRE
t2 pp 0 Gost neće dati gol u prvom poluvremenu.
t2 pp 0-1 Gost će dati do 1 gol u prvom poluvremenu.
t2 pp 1+ Gost će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu.
t2 pp 1-2 Gost će dati 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu.
t2 pp 2+ Gost će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu.
t2 pp 3+ Gost će dati 3 ili više golova u prvom poluvremenu.

Tim 2 dp
Igranje na broj golova gost a u drugom poluvremenu.

OZNAKA OPIS IGRE
t2 dp 0 Gost neće dati gol u drugom poluvremenu.
t2 dp 1+ Gost će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu.
t2 dp 2+ Gost će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu.

Oba tima daju gol
Igranje na to da će oba tima dati gol u regularnom dijelu utakmice.

OZNAKA OPIS IGRE
gg Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici.
ng Bar jedan tim neće dati gol na utakmici.
1gg Oba tima će dati po 1 ili više golova u prvom poluvremenu.
2gg Oba tima će dati po 1 ili više golova u drugom poluvremenu.
12gg Oba tima će dati po 1 ili više golova i u prvom i u drugom poluvremenu.
gg3+ Oba tima će dati po 1 ili više golova i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova.
gg4+ Oba tima će dati po 1 ili više golova i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više golova.
t1 2+&t2 2+ Oba tima će dati po 2 gola ili više.

Više golova
Igranje na poluvrijeme u kome će biti postignuto više golova.

OZNAKA OPIS IGRE
vg 1 Više golova će biti postignuto u prvom poluvremenu.
vg 1=2 U oba poluvremena će biti postignut jednak broj golova
vg 2 Više golova će biti postignuto u drugom poluvremenu.

Prvi daje gol
Igranje na to ko će prvi postići gol.

OZNAKA OPIS IGRE
pdg1 Domaćin prvi postiže gol na utakmici.
pdgX Niko nije postigao gol na utakmici.
pdg2 Gost prvi postiže gol na utakmici.

Vrijeme prvog gola
Igranje na to u kom poluvremenu će biti postignut prvi gol.

OZNAKA OPIS IGRE
pol pdg pp Prvi gol na meču biće postignut u prvom poluvremenu.
pol pdg dp Prvi gol na meču biće postignut u drugom poluvremenu.

Dupla pobjeda
Igranje na pobjedu tima u oba poluvremena.

OZNAKA OPIS IGRE
dp 11 Domaćin će da pobijedi i prvo i drugo poluvrijeme.
dp 22 Gost će da pobijedi i prvo i drugo poluvrijeme.

Sigurna pobjeda
Igranje na to da će tim na koji igrate ostvariti pobjedu, a protivnicki tim ne postiže ni jedan gol.

OZNAKA OPIS IGRE
sp1 Domaćin će pobijediti, a gost neće postići ni jedan gol.
sp2 Gost će pobijediti, a domaćin neće postići ni jedan gol.

Preokret pobjeda
Igranje na to da jedan tim povede, a drugi tim pobijedi.

OZNAKA OPIS IGRE
preokret1 Gost je prvi došao do vođstva bilo kad na utakmici, ali je pobijedio domaćin.
preokret2 Domaćin je prvi došao do vođstva bilo kad na utakmici, ali je pobijedio gost.

2+ razlike
Igranje na to da će vaš favorit pobijediti sa 2 ili više golova razlike.

OZNAKA OPIS IGRE
2+razlike tim1 Domaćin će pobijediti gosta sa 2 ili više golova razlike.
2+razlike tim2 Gost će pobijediti domaćina sa 2 ili više golova razlike.

Pobjeda sa razlikom
Igranje na to da će vaš favorit pobijediti sa razlikom.

OZNAKA OPIS IGRE
prt11 Domaćin će pobijediti gosta sa tačno 1 golom razlike.
prt12 Domaćin će pobijediti gosta sa tačno 2 gola razlike.
prt13+ Domaćin će pobijediti gosta sa 3 ili više golova razlike.
prt21 Gost će pobijediti domaćina sa tačno 1 golom razlike.
prt22 Gost će pobijediti domaćina sa tačno 2 gola razlike.
prt23+ Gost će pobijediti domaćina sa 3 ili više golova razlike.

SB kombinacije
Igranje na SB Kombinacije.

OZNAKA OPIS IGRE
1&0-2 Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2.
1&0-3 Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 3.
1&pp2+ Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova.
1&2-3 Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 3.
1&2-4 Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4.
1&2-5 Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 5.
1&3+ Domaćin će pobijediti i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova.
1&3-5 Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5.
1&3-6 Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6.
1&4+ Domaćin će pobijediti i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova.
1&5+ Domaćin će pobijediti i ukupno će biti postignuto 5 ili više golova.
1&T1 2+ Domaćin će pobijediti i on će postići 2 ili više golova.
1&GG Domaćin će pobijediti i oba tima će postići po 1 ili više golova.
1-1&2+ Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 2 ili više golova.
1-1&2-3 Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 3.
1-1&2-4 Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4.
1-1&3+ Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova.
1-1&3-5 Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5.
1-1&3-6 Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6.
1-1&4+ Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova.
1-1&pp2+ Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova.
1-1&GG Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i oba tima će postići po 1 ili više golova.
2&0-2 Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2.
2&0-3 Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 3.
2&pp2+ Gost će pobijediti i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova.
2&2-3 Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 2 do 3 gola.
2&2-4 Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 2 do 4 gola.
2&2-5 Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 5.
2&3+ Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova.
2&3-5 Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5.
2&3-6 Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6.
2&4+ Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova.
2&5+ Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 5 ili više golova.
2&T2 2+ Gost će pobijediti i on će dati 2 ili više golova.
2&GG Gost će pobijediti i oba tima će postići po 1 ili više golova.
2-2&2+ Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 2 ili više golova.
2-2&2-3 Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 3.
2-2&2-4 Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4.
2-2&3+ Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova.
2-2&3-5 Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5.
2-2&3-6 Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6.
2-2&4+ Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova.
2-2&pp2+ Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova.
2-2&GG Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i oba tima će postići po 1 ili više golova.
X&0-2 Utakmica će završiti neriješenim rezultatom i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2.
X&2+ Utakmica će završiti neriješenim rezultatom i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više golova.
X&3+ Utakmica će završiti neriješenim rezultatom i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova.
X-1&0-2 Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2.
X-1&0-3 Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 3.
X-1&2+ Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više golova.
X-1&3+ Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova.
X-1&4+ Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više golova.
X-2&0-2 Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2.
x-2&0-3 Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 3.
x-2&2+ Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više golova.
x-2&3+ Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova.
x-2&4+ Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više golova.
pp0-1&dp0-1 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 1 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 1.
pp0-1&dp0-2 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 1 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 2.
pp0-1&dp0-3 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 1 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 3.
pp0-2&dp0-1 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 2 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 1.
pp0-2&dp0-2 Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 2 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 2.
pp1+&dp1+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili više.
pp1+&2+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više.
pp1+&3+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više.
pp1+&4+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više.
pp2+&dp1+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili više.
pp2+&dp2+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili više.
pp2+&4+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više.
GG&pp2+ Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici i ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više.
GG&dp2+ Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili više.
GG&T1 2+ Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici i domaćin će postići 2 ili više golova na utakmici.
GG&T2 2+ Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici i gost će postići 2 ili više golova na utakmici.
GG&2+pp Oba tima će dati po gol ili više golova na utakmici i ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više.
GG&4+ Oba tima će dati po gol ili više golova na utakmici i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više.

SB kombinacije poluvrijeme
Igranje na SB Kombinacije na poluvremenu

OZNAKA OPIS IGRE
pp1&pp2+ Na kraju prvog poluvremena pobijediće domaćin i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova.
pp1&1GG Na kraju prvog poluvremena pobijediće domaćin i oba tima će postići po 1 ili više golova na poluvremenu.
ppX&pp2+ Na kraju prvog poluvremena biće neriješeno i ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više.
ppX&1GG Na kraju prvog poluvremena biće neriješeno i oba tima će postići po 1 ili više golova na poluvremenu.
pp2&pp2+ Na kraju prvog poluvremena pobijediće gost i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova.
pp2&1GG Na kraju prvog poluvremena pobijediće gost i oba tima će postići po 1 ili više golova na poluvremenu.

SB kombinacije dupla sansa
Igranje na SB Kombinacije.

OZNAKA OPIS IGRE
1X&0-2 Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti do 2.
1X&0-3 Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti do 3.
1X&2+ Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više.
1X&3+ Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više.
1X&4+ Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više.
1X&GG Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici .
X2&0-2 Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti do 2.
X2&0-3 Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti do 3.
X2&2+ Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više.
X2&3+ Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više.
X2&4+ Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više.
X2&GG Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici .

SB šansa
Igranje na pobjednika poluvremena ili kraja utakmice.

OZNAKA OPIS IGRE
1Vpp1 Domaćin će pobijediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu.
XVppX Biće neriješen rezultat ili na kraju utakmice ili na poluvremenu.
2Vpp2 Gost će pobijediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu.
1V3+ Domaćin će pobijediti na kraju utakmice ili će biti postignuto 3 ili više golova.
ki2V3+ Domaćin će pobijediti na kraju utakmice ili će biti postignuto 3 ili više golova.
1ggV2gg Oba tima će dati po 1 ili više golova ili u prvom ili u drugom poluvremenu
pp2+Vdp2+ Ukupan broj golova u prvom ili drugom poluvremenu će biti 2 ili više.
pp2+V4+ Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više ili Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više.

Trostruka SB šansa
Igranje na pobjednika kraja utakmice ili na ukupan broj golova na utakmici ili na oba tima daju gol

OZNAKA OPIS IGRE
1VGGV3+ Domaćin će pobijediti na kraju utakmice ili će oba tima dati po 1 ili više golova na utakmici ili će ukupan broj golova na utakmici biti 3 ili više.
2VGGV3+ Gost će pobijediti na kraju utakmice ili će oba tima dati po 1 ili više golova na utakmici ili će ukupan broj golova na utakmici biti 3 ili više.
1VGGV4+ Domaćin će pobijediti na kraju utakmice ili će oba tima dati po 1 ili više golova na utakmici ili će ukupan broj golova na utakmici biti 4 ili više.
2VGGV4+ Gost će pobijediti na kraju utakmice ili će oba tima dati po 1 ili više golova na utakmici ili će ukupan broj golova na utakmici biti 4 ili više.

X no bet
Igranje na pobjednika utakmice, u slučaju neriješenog rezultata kvota je 1.

OZNAKA OPIS IGRE
xnb 1 Pobjednik utakmice će biti domaćin, u slučaju neriješenog kvota je 1.
xnb 2 Pobjednik utakmice će biti gost, u slučaju neriješenog kvota je 1.

X no bet poluvrijeme
Igranje na pobjednika poluvremena, u slučaju neriješenog rezultata kvota je 1.

OZNAKA OPIS IGRE
xnb 1 Pobjednik utakmice će biti domaćin, u slučaju neriješenog kvota je 1.
xnb 2 Pobjednik utakmice će biti gost, u slučaju neriješenog kvota je 1.

Vrijeme prvog gola
Igranje na to kada će pasti prvi gol.

OZNAKA OPIS IGRE
vpg 0-15 Prvi gol će biti postignut u prikazanom vremenu.
vpg 16-30 Prvi gol će biti postignut u prikazanom vremenu.
vpg 31-45 Prvi gol će biti postignut u prikazanom vremenu.
vpg 46-60 Prvi gol će biti postignut u prikazanom vremenu.
vpg 61-75 Prvi gol će biti postignut u prikazanom vremenu.
vpg 76-90 Prvi gol će biti postignut u prikazanom vremenu.

Konačan ishod prvih 10 minuta
Igranje na ishod prvih 10 minuta

OZNAKA OPIS IGRE
10min 1 Nakon prvih 10 minuta utakmice pobjednik je domaćin.
10min X Nakon prvih 10 minuta utakmice nema pobjednika.
10min 2 Nakon prvih 10 minuta utakmice pobjednik je gost.

Penal
Igranje na to da li će na utakmici biti dosuđen penal.

OZNAKA OPIS IGRE
DA Na utakmici je dosuđen penal.
NE Na utakmici nije dosuđen penal.

Tačan rezultat
Igranje na tačan rezultat utakmice u regularnom dijelu.

OZNAKA OPIS IGRE
tr 0:0 Tačan rezultat utakmice će biti 0:0.
tr 1:0 Tačan rezultat utakmice će biti 1:0.
tr 1:1 Tačan rezultat utakmice će biti 1:1.
tr 2:0 Tačan rezultat utakmice će biti 2:0.
tr 2:1 Tačan rezultat utakmice će biti 2:1.
tr 2:2 Tačan rezultat utakmice će biti 2:2.
tr 3:0 Tačan rezultat utakmice će biti 3:0.
tr 3:1 Tačan rezultat utakmice će biti 3:1.
tr 3:2 Tačan rezultat utakmice će biti 3:2.
tr 3:3 Tačan rezultat utakmice će biti 3:3.
tr 4:0 Tačan rezultat utakmice će biti 4:0.
tr 4:1 Tačan rezultat utakmice će biti 4:1.
tr 4:2 Tačan rezultat utakmice će biti 4:2.
tr 4:3 Tačan rezultat utakmice će biti 4:3.
tr 4:4 Tačan rezultat utakmice će biti 4:4.
tr 0:1 Tačan rezultat utakmice će biti 0:1.
tr 0:2 Tačan rezultat utakmice će biti 0:2.
tr 0:3 Tačan rezultat utakmice će biti 0:3.
tr 0:4 Tačan rezultat utakmice će biti 0:4.
tr 1:2 Tačan rezultat utakmice će biti 1:2.
tr 1:3 Tačan rezultat utakmice će biti 1:3.
tr 1:4 Tačan rezultat utakmice će biti 1:4.
tr 2:3 Tačan rezultat utakmice će biti 2:3.
tr 2:4 Tačan rezultat utakmice će biti 2:4.
tr 3:4 Tačan rezultat utakmice će biti 3:4.
tr OSTALO Tačan rezultat utakmice će biti onaj koji nije naveden u ostaloj ponudi.

Tačan broj golova
Igranje na tačan broj golova na utakmici u regularnom dijelu.

OZNAKA OPIS IGRE
tg1 Tačan broj golova na utakmici je 1.
tg2 Tačan broj golova na utakmici je 2.
tg3 Tačan broj golova na utakmici je 3.
tg4 Tačan broj golova na utakmici je 4.

Crveni karton
Igranje na to da li će na utakmici biti dodijeljen crveni karton.

OZNAKA OPIS IGRE
CK DA Na utakmici je dodijeljen crveni karton.
CK NE Na utakmici nije dodijeljen crveni karton.