Naravno, osim desktop verzije za našu web stranu postoji I mobilna verzija.