Prijavite se na Vaš korisnički nalog, kliknite na Vaše ime u gornjem desnom uglu i sa padajućeg menija odaberite opciju “Istorija”. Ovdje možete pogledati tikete koje ste odigrali, kao i istoriju ostalih igara i sve finansijske transakcije.

Desktop verzija:

Mobilna verzija: