U skladu sa pravilima online klađenja, potrebno je da verifikujemo identitet i starost naših igrača. Kako bi potvrdili Vaš identitet, a samim tim i verifikovali Vaš nalog, potrebno je da nam pošaljete sliku prve strane identifikacionog dokumenta na email [email protected]