U skladu sa pravilima online klađenja, potrebno je da verifikujemo identitet i starost naših korisnika.

Verifikaciju naloga možete obaviti na jedan od sledećih načina:

  • Putem SBbet aplikacije. Odabirom opcije Validacija korisnika otvara Vam se opcija za slanje dokumetna koja su potrebna kako bi isti verifikovali.
  • Verifikaciju možete izvršiti i putem sajta www.sbbet.me. Prilikom prijavljivanja iskočiće Vam pop up prozor za verifikaciju korisnika. Takođe, u opcijama Vašeg naloga možete izabrati opciju DOKUMENTA.
  • Verifikaciju naloga možete obaviti i slanjem slike prednje i zadnje strane validnog dokumenta na email adresu [email protected].
  • Takođe, verifikaciju možete obaviti i u bilo kojoj SBbet poslovnici.