Ako želite da zatvorite, deaktivirate ili imate problema sa prijavom na svoj korisnički nalog, molimo Vas da kontaktirate Korisničku službu.